Picot garser mitjà Dendrocopos medius

Tipus d'aguait

Fixe, 2 places, amb vidre espia.

Distància / objectiu

5-10 m

300-500 mm (600mm)

Preu

120€ / PAX

Es pot combinar amb l’aguait d’àliga daurada.

Altres

Entrada al matí o a la tarda.

Des d’aquest aguait es poden fotografiar altres espècies com picot garser gros, mallerenga d’aigua, pica-soques...

Nosaltres us acompanyem i us venim a buscar a l’aguait, mai sortir de l’aguait sense el guia. Així evitem que els ocells us vegin sortir, cosa que podria provocar que no retornessin.

Important comunicar-se per mòbil a través de missatges de text