Basseta per ocells forestals

Tipus d'aguait

Especial, 2 (3) places, amb vidre espia.

Distància / objectiu

1 – 15 m

100 - 500 mm (600mm)

Preu

A partir de 85€ x 3 pax.

Descomptes si es combina amb altres aguaits.

Altres

Picot garser gros, picot verd, gaig, gratapalles, pardal roquer, mallerengues, pinsans, tord, esparver, tallarols, ... i altres ocells forestals.

Entrada al matí o a la tarda.

Nosaltres us acompanyem i us venim a buscar a l’aguait, mai sortir de l’aguait sense el guia. Així evitem que els ocells us vegin sortir, cosa que podria provocar que no retornessin.

Important comunicar-se per mòbil a través de missatges de text