Abellerol Merops apiaster

Tipus d'aguait

Temporal, 2 places.

Distància / objectiu

5m

300-500 mm (600mm)

Preu

A partir de 85 € x 3 pax.

Descomptes si es combina amb altres aguaits.

Altres

Prop de colònies de cria.

Entrada de matí o de tarda.

Nosaltres us acompanyem i us venim a buscar a l’aguait, mai sortir de l’aguait sense el guia. Així evitem que els ocells us vegin sortir, cosa que podria provocar que no retornessin.

Important comunicar-se per mòbil a través de missatges de text